HyperLink

Webový portál - elektronické podání

Věc:
Odesílatel:
Email:  
Pobočka:
V prvním kroku podání vyplňte Věc, informace o odesílateli, vyberte příjemce podání a opište Captcha kód. Poté zvolte Pokračovat v podání pro přiložení elektronických souborů.
 

Opište kód z obrázku:  


Vyplnění položky Věc je povinné, do položky uveďte:

- „žádost“ v případě podání žádosti o úvěr, záruku či finanční příspěvek, dále pak vyberte Pobočku;

- v případě zasílání dokumentu k probíhajícímu obchodu - číslo smlouvy nebo Vaše identifikační číslo (IČ), (např. daňové přiznání – smlouva č. 2011- 4120);

- stručnou charakteristiku v ostatních případech (např. nabídka služeb – archivace dat).

Vyberte z rolovacího menu Pobočka příjemce podání - konkrétní pobočku ČMZRB, které má být Vaše podání předáno k vyřízení, nebo ponechejte Ústředí v případě, že se nejedná o novou žádost nebo probíhající obchod.

V případě problémů s odesláním podání zašlete e-mail na adresu podatelna@cmzrb.cz
Českomoravská záruční a rozvojová banka © 2016